ผู้เขียน หัวข้อ: วีซ่า ออสเตรเลีย  (อ่าน 11843 ครั้ง)

ออฟไลน์ webdesign

  • Administrator
  • สุดยอดตำนาน
  • *****
  • กระทู้: 1920
    • http://www.thaitourtalk.com
    • อีเมล์
วีซ่า ออสเตรเลีย
« เมื่อ: มีนาคม 01, 2011, 08:26:30 AM »
วีซ่า ออสเตรเลีย

สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย
ที่ตั้ง : ชั้น 34, ตึก ไทย ซีซี เลขที่ 889 ถนน สาทร (ใต้) , กรุงเทพฯ ใกล้กับ สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์)
เบอร์โทร 0 - 2672 - 3476 (ถึง 79)

เวลาเปิดทำการ : 09.00 น. - 15.00 น.
และเปิดเวลาทำการอีกครั้ง : 15.00 น. - 16.00 น.
EMBASSY OF AUSTRALIA : สถานฑูตออสเตรเลีย
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ
เบอร์โทร 0 - 2344 - 6400
แฟ๊กซ์ : 0 - 2344 - 6341

เอกสารที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการสมัครยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวไปยังประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเอกสารเหล่านี้เป็นเพียงแค่แนวทางโดยพื้นฐานที่จำเป็นในการสมัครขอวีซ่า ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเพิ่มเติมตามแต่คุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้สมัคร
•   ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ต้องชำระโดยแคชเชียร์เช็คโดยหากซื้ออยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล แต่แนะนำว่าควรจะมาซื้อที่อาคารไทยซีซี ได้เลยโดยตรงโดยติดต่อธนาคารบริเวณชั้นล่าง จะเป็นการสะดวกกว่า ค่าธรรมเนียมวีซ่านี้ไม่สามารถขอรับคืนในภายหลังไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมปัจจุบัน
•   หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ต้องมีอายุใช้งานได้อีก 6 เดือนหรือมากกว่า
•   แบบฟอร์ม 48/48R สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว สามารถเข้าไปดาวน์โหลดฟอร์มมาได้จากตัวเว็บไซท์ของทางสถานฑูต
•   รูปถ่ายขนาดทำหนังสือเดินทาง 1 รูป
•   บัตรประชาชนหรือเอกสารบัตรประจำตัวอื่นๆใดที่ทางราชการออกให้
•   จดหมายรับรองการทำงานถ้ามี ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการยืนยันสถานภาพในการทำงาน
•   ผู้สมัครที่จะเดินทางพร้อมญาติพี่น้อง ควรแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน พร้อมข้อมูลหรือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์นั้น เป็นต้น
•   สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับปัจจุบันใบรับรอง เงินฝากธนาคารซึ่งแสดงสถานภาพการเงินในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อยหรือมากกว่า
•   ผู้สมัครที่มีสถานภาพเป็นนักเรียนนักศึกษา ควรจะแสดงหลักฐานรับรองสถานภาพการศึกษาจากทางสถาบันที่ทำการศึกษาอยู่ในขณะนั้น