ผู้เขียน หัวข้อ: วีซ่า ฝรั่งเศส Visa France  (อ่าน 36344 ครั้ง)

ออฟไลน์ webdesign

 • Administrator
 • สุดยอดตำนาน
 • *****
 • กระทู้: 1920
  • http://www.thaitourtalk.com
  • อีเมล์
วีซ่า ฝรั่งเศส Visa France
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 04:25:20 PM »
http://www.ambafrance-th.org/th/article.php3?id_article=513

ขั้นตอนการขอวีซ่าเพื่อเข้าฝรั่งเศส
 
การยื่นคำร้องแบบนัดหมายล่วงหน้า
 
 เพื่อไม่ให้ผู้ยื่นคำร้องรอนาน และเพื่อให้การตรวจสอบเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทางแผนกวีซ่าจะรับผู้ยื่นคำร้อง (หรือตัวแทน)
 
โดยการนัดหมายเท่านั้น เริ่มตั้งแต่ 17 มีนาคม พ.ศ.2551
 
การนัดหมายสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางเว็บไซต์
(ดูรายละเอียดข้างล่างนี้)
 
ไม่มีการทำการนัดหมายทางโทรศัพท์
 
คำเตือน : ขั้นตอนข้างต้นไม่เกี่ยวกับบริษัทท่องเที่ยว การนัดหมายสำหรับบริษัทท่องเที่ยวสามารถนัดหมายได้ที่เว็บไซต์ที่ทางสถานทูตฯได้ทำจดหมายแจ้งไปแล้ว กรณีที่ไม่ได้ีรับที่อยู่สำหรับนัดหมาย สามารถติดต่อรับข้อมูลได้ที่อีเมล์นี้  visas@ambafrance-th.org
 
 ขั้นตอนดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกรณีดังต่อไปนี้
· การยื่นคำร้องสำหรับหนังสือเดินทางทูตและราชการ
· การยื่อนคำร้องสำหรับวีซ่าสำหรับบุตรบุญธรรม

คำร้องทั้งสองประเภทนี้สามารถยื่นได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น.-12.00 น.
 
การยื่นคำร้องโดยไม่มีการนัดหมายยังสามารถยื่นได้จนถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2551 (จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. – 12.00 น.)
 
สามารถรับคืนหนังสือเดินทางในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. – 12.00 น. จนถึงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2551 เท่านั้น
 
ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2551 เป็นต้นไป สามารถรับคืินหนังสือเดินทาง เฉพาะช่วงบ่ายเท่านั้น ระหว่างเวลา 14.00 น. และ 15.30 น.
 
สำหรับนัดหมาย คลิกที่นี่   แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (66 2) 627 2150 โทรสาร (66 2) 627 2155
อีเมล visas@ambafrance-th.org

 
 
 
ผู้ถือสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสจำเป็นต้องมีวีซ่า
 
เงื่อนไขการยื่นขอแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาและวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
 
เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอวีซ่า (ภาษาอังกฤษ/ภาษาฝรั่งเศส)

วีซ่าระยะสั้น (น้อยกว่า 90 วัน)
 ประเภทท่องเที่ยว (พักโรงแรม)
 ประเภทธุรกิจ
 ประเภทเดินทางส่วนตัว (พักบ้านบุคคลที่รู้จัก)
 ประเภทเยี่ยมญาติ (พักบ้านบุคคลในครอบครัว)
 เพื่อแต่งงานกับบุคคลสัญชาติฝรั่งเศส โดยไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะถิ่นฐาน ณ ประเทศฝรั่งเศส
วีซ่าระยะยาว (มากกว่า 90 วัน)
 เพื่อแต่งงานกับบุคคลสัญชาติฝรั่งเศส โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะตั้งถิ่นฐาน ณ ประเทศฝรั่งเศส
 สำหรับคู่แต่งงานของบุคคลถือสัญชาติฝรั่งเศส โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะตั้งถิ่นฐาน ณ ประเทศฝรั่งเศส
 อัตราค่าธรรมเนียม (01/04/2551) 

 
คำร้องวีซ่าระยะสั้น (น้อยกว่า 90 วัน)
 ภาษาฝรั่งเศส
 ภาษาอังกฤษ
 
คำร้องวีว่าระยะยาว (มากกว่า 90 วัน)
 ภาษาฝรั่งเศส


   
--------------------------------------------------------------------------------

ออฟไลน์ webdesign

 • Administrator
 • สุดยอดตำนาน
 • *****
 • กระทู้: 1920
  • http://www.thaitourtalk.com
  • อีเมล์
Re: วีซ่า ฝรั่งเศส Visa France
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 04:35:10 PM »
FRANCE EMBASSY

     35 SOI RONG PHASI KAO ., CHAROEN KRUNG SOI 36.,RD BANGKOK 10500
    TEL : 02 6796669
    FAX :
    EMAIL :
    URL : http://www.ambafrance-th.org
 
***ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร***

***เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

เอกสารยื่น VISA FRANCE

Business

 
1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าพร้อมพาสปอร์ต

เล่มเก่า(ถ้ามี)

2. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

3. ใช้เวลาทำการ5-7 วัน

 
***ถ้าเป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจะต้องไปตรวจสุขภาพและแพทย์ลงความเห็นว่าเดินทางได้***

ผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตของประเทศต่อไปนี้ไม่ต้องทำวีว่าอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน

- ออสเตรเลีย

- บรูไน

- มาเลเซีย

- นิวซีแลนด์

- สิงคโปร์


FRANCE EMBASSY

35 SOI RONG PHASI KAO .,

CHAROEN KRUNG SOI 36.,RD BANGKOK 10500

TEL: 0 2627 2150  0 2627 2150

เวลายื่น-วีซ่า 08:30-12:00 น.

 
***ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร***

***เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

 
เอกสารยื่น VISA FRANCE

Business

**ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไปต้องนำตั๋วเครื่องบินตังจริงไปรับวีซ่าด้วย

1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าพร้อมพาสปอร์ต

เล่มเก่า(ถ้ามี)

2. ใช้เวลาทำการ5-7 วันทำการ

3. จดหมายรับรองการทำงาน

4. ใบจองโรงแรม

5. ใบ Medical Insurance วงเงินเอาประกัน 2ล้านบาท

(ไม่รับประกันของบริษัท Acer Insurance/11may05)

6. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว

7. สำเนา Statement บริษัทย้อนหลัง 3 เดือน

8.จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศฝรั่งเศส

9. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

ดาวน์โหลดจากwww.france.or.thจะให้ข้อมูลเป็นภาษาฝรั่งเศสทั้งหมด

เข้าเวบแล้วให้คลิ๊กมุมขวาเลือกภาษาไทย,เลือกแบบฟอรืมวีซ่า,เลือกฟอร์มวีซ่าระยะสั้น(ไม่เกิน90วัน)

เลือกฟอร์มระยะยาว(อยู่เกิน90วัน)เลือกชนิดของฟอร์มวีว่าภาษาอังกฤษ

 
**ถ้าไปเกิน 30 วันทั้ง Business,Tourist,Training ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 
1. ให้บริษัทที่ฝรั่งเศสขอใบอณุญาตจากหน่วยงาน Direction Departmentale Du Travel Del

Emploiet Del La Formation Professionnelle(DDTEEP)แล้วส่งใบอณุญาตตัวจริงกลับมา

2. จดหมายรับรองการออกค่าใช้จ่ายของบริษัท

3. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้เดินทาง

4. เอกสารอย่างอื่นใช้เหมือนกับยื่นวีซ่าธุรกิจ

 
TOURIST

 
**ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไปต้องนำตั๋วเครื่องบินตังจริงไปรับวีซ่าด้วย

 
1.ใบจองโรงแรม

2. จดหมายรับรองการทำงาน

3. ประกันสุขภาพ(Medical Insurance) วงเงิน2ล้านบาท(ไม่รับของAce Insurance11May05)

4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว

5.สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

ออฟไลน์ webdesign

 • Administrator
 • สุดยอดตำนาน
 • *****
 • กระทู้: 1920
  • http://www.thaitourtalk.com
  • อีเมล์
Re: วีซ่า ฝรั่งเศส Visa France
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 04:38:16 PM »
1. ใบสมัครกรอกตามความจริง
2. รูปถ่าย - ตอนแรกเราไปถ่ายรูปสองนิ้ว พอไปบอกร้านว่าจะไปขอวีซ่า เค้าบอกว่าไม่ใช่สองนิ้ว มันเป็นแบบพิเศษ คือ 35 x 45 มม.
3. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน และสำเนา ซึ่งเราถ่ายทุกหน้าที่มีวีซ่าในเล่ม ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าญี่ปุ่น วีซ่าจีน วีซ่าเชงเก้นที่หมดอายุไปแล้ว วีซ่าประเทศกัมพูชา วีซ่าประเทศพม่า วีซ่าเคนยา (คือมีอะไรก็ถ่ายไปหมดเลย)
4. พาสปอร์ตเล่มเก่า เรามีสองเล่ม ก็เอาไปทั้งสองเล่ม และถ่ายสำเนาเหมือนกัน พร้อมกับวีซ่าที่มีทั้งหมด
5. เนื่องจากเราจะไปสองครั้งในปีนี้ และเราอยากให้เค้าออกวีซ่าให้เราครอบคลุมถึงทริปสิ้นปี เราก็เลยต้องมีตั๋วเครื่องบินสองใบ ใบนึงสำหรับทริปเดือนตุลาคม และอีกใบคือเดือนธันวาคม
6. ข้อนี้ไม่มี เพราะตั้งใจไปฝรั่งเศสอย่างเดียว
ึ7. ประกันการเดินทาง สองรอบเหมือนกัน
8. หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestation d'accueil) อันนี้พ่อแม่แฟนเค้าไปติดต่อกับที่ว่าการที่ฝรั่งเศส แล้วก็ส่ง FEDEX มาให้จากฝรั่งเศส ซึ่งในเอกสารนี้เค้าก็จะเย็บเป็นชุดมาให้พร้อมด้วยสำเนาพาสปอร์ตของพ่อแฟน สำเนาพาสปอร์ตของเรา สำเนาการเสียภาษีของบริษัทพ่อแฟน และอื่น ๆ ซึ่งเราอ่านไม่ออก
และเราก็ถ่ายสำเนาเอกสารทั้งหมดไปให้สถานทูตด้วย
9. จดหมายยืนยันความสัมพันธ์ - อันนี้แฟนเราเขียนให้เป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะ บอกถึงความสัมพันธ์ของเรากับแฟน
10. บัญชีเงิน - เราใช้ของแฟนเราที่เค้ามีกับธนาคารที่ฝรั่งเศสค่ะ โดยแบงค์ส่ง statement มาให้ทางอีเมล์
และเราก็ให้บัญชีเงินฝากของเราไปด้วยย้อนหลัง 6 เดือน
11. หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (ข้อนี้แฟนเราเค้าเขียนรวมไปในข้อ 9)
12. หนังสือรับรองจากบริษัทเรา ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว เราก็เลยไม่ต้องให้แบบแปล
13. สลิปเงินเดือน 3 เดือน พร้อมสำเนา ของเรา

ออฟไลน์ webdesign

 • Administrator
 • สุดยอดตำนาน
 • *****
 • กระทู้: 1920
  • http://www.thaitourtalk.com
  • อีเมล์
Re: วีซ่า ฝรั่งเศส Visa France
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 04:43:48 PM »
หลังจากเตรียมเอกสารมานาน ก็ไปดำเนินการยื่นเรื่องเรียบร้อยซะที
มี 3 ขั้นตอนใหญ่ก็คือ
1. จองวันยื่นวีซ่าที่ www.tlscontact.com/th2fr
2. ไปตรวจเอกสารกะสัมภาษณ์เล็กน้อยที่ campusfrance
3. ไปยื่นเอกสารที่ TLS Contact

เริ่มจากเข้าไปสร้าง account ในเว็บไซต์ แล้วก็เลือกประเภทวีซ่าที่... เช่น student longstay... เมื่อนัดเรียบร้อยก็จะได้อีเมล์เป็นใบนัดมาพร้อมกับบาร์โค้ด print ใบนี้มาเอาไปวันที่จะไปยื่นวีซ่าด้วย แต่ๆถ้ามีเหตุขัดข้อง ไปไม่ได้ ให้โทรไปแจ้งขอเลื่อนวันกับเค้าได้ก่อนเลย ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ถ้าไม่โทร account นั้นจะถูกลบจากระบบต้องสมัครเข้าไปใหม่

จองวันที่เสร็จสรรพ ก็เตรียมเอกสารตามใน checklist ที่ได้จากในเว็บ ถ้าเป็นวีซ่านักเรียนจะต้องมีเอกสารที่ระบุหมายเลขจากทาง campusfrance ด้วย นั่นคือเหตุผลที่เราต้องไป campusfrance ก่อนไปต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนทุกอย่างก่อน แบบฟอร์มก็กรอกเท่าที่กรอกได้ อ้อ อย่าลืมเอารูปถ่ายแบบที่ใช้ยื่นวีซ่าเผื่อไปให้เค้าด้วย 1 ใบ

Campusfrance จะอยู่ที่ถนนสาธร เดินออกมาจาก MRT ลุมพินี ไม่ใกล้ไม่ไกล แต่เดินได้ จะเป็นรั้วสีขาวๆ เดินเข้าไปแล้วขึ้นบันไดไปชั้น 2 แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาสัมภาษณ์วีซ่านักเรียน พี่เค้าก็จะให้ไปคุยกะฝรั่ง นั่งโต๊ะข้างๆด้านขวามือ จริงๆไม่น่าเรียกว่าสัมภาษณ์ เพราะแทบไม่ได้คุยอะไรกันเท่าไหร่ คำถามทั่วไปเช่น ไปเมื่อไหร่ ได้ทุนหรอ ไปมหาวิทยาลัยอะไร ประมาณนี้ นอกนั้นคุณฝรั่งก็จะช่วยตรวจแบบฟอร์มพร้อมทั้งช่วยแนะนำวิธีการกรอกช่องที่เราเว้นว่างไว้ด้วย เสร็จเรียบร้อยคุณฝรั่งก็จะให้กระดาษมา 1 ใบ เป็นใบที่ทางสถานทูตเค้าขอนั่นแหละ มีหมายเลขแล้วก็ประทับตรา แค่นี้ก็เรียบร้อย

remark: ถ้าใครจะไปเรียนต่อฝรั่งเศสแนะนำให้เข้าไปคุยกับ Campusfrance นะครับ ข้อมูลเค้าแน่นปึ้ก ให้คำปรึกษาได้ดีเยี่ยม แถมพี่ๆก็ใจดีเป็นที่สุด มีเอกสาร โบรชัวร์แจกให้ฟรีๆ อีกเพียบบบบ

จากนั้นก็รอให้ถึงวันนัดที่จองไว้ทาง internet เอาเอกสารทั้งหมดไป ห้ามสายเด็ดขาด เพราะไม่งั้นเจ้าหน้าที่เค้าไล่กลับ ต้องไปจองมาใหม่ (มีจริงๆหลายคนด้วย) ไปถึงก็นั่งรอเจ้าหน้าที่เค้าเรียกว่าถึงรอบเราหรือยังก็ไปต่อแถว แล้วเค้าก็จะขอใบนัดที่บาร์โค้ดไปสแกน ถามว่าจะมารับ passport เองหรือให้ส่ง EMS ถ้าส่ง EMS ก็เสียเพิ่ม 180 บาท ตรวจเวลานัดกับชื่อแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะให้แฟ้มสีๆมา 1 ใบ แยกตามประเภทวีซ่า แฟ้มของวีซ่านักเรียนเข้าใจว่าเป็นสีน้ำเงิน เพราะเค้าให้เรามา สภาพแฟ้มใหม่เอี่ยมมาก ต่างกับแฟ้มสีเขียว(น่าจะเป็นแบบวีซ่าเยี่ยมญาติ ประเภทแบบฝรั่งพาแฟนไปเที่ยวนั่นเอง) ซึ่งแต่ละอันจะเยินมาก บ่งบอกว่าผ่านการ reuse มาหลายครั้งแล้ว :)

ผ่านเคาท์เตอร์แรกก็ไปจ่ายเงิน มีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 1200 บาท (ค่าหัวคิวที่จ่ายให้ TLS), ค่าวีซ่าที่จ่ายให้สถานทูต 50 euro หรือเป็นเงินไทย 1984 บาทและค่าส่ง EMS ถ้ามีอีก 180 บาท ซีดดดดด

จ่ายเงินเสร็จก็ไปเข้าคอก พี่เจ้าหน้าก็พูดจาดี๊ดี บริการได้น่าประจับใจ แต่เรานี่สิ เอกสารกองท่วมเลย เค้าขอดูแต่ตัวจริง แค่ดูเฉย ส่วนพี่เค้าเอาแต่สำเนาแล้วก็ประทับตรารับรองเท่านั้น ตรวจเอกสารไปเรื่อย พี่เค้าก็เจอเอกสารว่าได้รับทุน erasmus mundus แล้วสถานทูตแจ้งว่ายกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียม พี่เค้าเลยเริ่มงงๆ น่าจะไม่เคยได้ยินชื่อ erasmus mundus ด้วย เลยเรียกนายใหญ๋ที่นั่งโต๊ะหลังสุดมา ไม่ใช่คนไทยแต่หน้าเอเชียมากๆ พอเค้าเห็นชื่อทุนก็พูดคำแรกเลยว่า refund (อ๊ากกก ได้ตังค์คืนแล้ว เย้ๆ) จากนั้นก็ตรวจเอกสารต่อจนครบตาม list ก็เรียบร้อย แป๊ปเดียวก็เสร็จแล้ว แล้วก็กลับไปที่ counter cashier ขอตังค์คืน พี่เค้าก็วุ่นกันอีกนิดหน่อยส่งเอกสารกันไปมา นั่งรอไปประมาณ 10 นาที หัวหน้าใหญ่เค้าเดินมาคุย ส่งภาษาฝรั่งเศสมา 1 ชุด เอ๋อเลย เค้าเลยรู้ทันทีเปลี่ยนปะกิดทันควัน ประมาณว่าเราเดินมาจ่ายตังค์เลยหรอ อ้าวก็ใช่สิ ใครๆเค้าเดินมานี่นา ก็จ่ายตามที่ cashier บอก

สักพักพี่ cashier ก็เอาตังค์มาให้ 1084 บาท(ส่วนของสถานทูต) พร้อมใบเสร็จใหม่ที่เขียนว่า 0 บาท ฮ่าๆ ได้ตังค์คืน

ส่วน passport กับวีซ่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ (เค้าว่ามาอย่างนั้น) มั้ง

ทั้งหมดก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มั้ง...

ออฟไลน์ webdesign

 • Administrator
 • สุดยอดตำนาน
 • *****
 • กระทู้: 1920
  • http://www.thaitourtalk.com
  • อีเมล์
Re: วีซ่า ฝรั่งเศส Visa France
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 04:49:16 PM »
สำหรับคนที่...ยื่นกับสถานทูตโดยตรง โทรไปนัดกับ TLS contacts ได้เลยค่ะ บอกว่าขอยื่นตรงกับสถานทูต จะมีคิวให้เฉพาะวันจันทร์เท่านั้น ส่วนตัวเราคิดว่าไปยื่นกับสถานทูตเอง สะดวกกว่านะคะ แต่เท่าที่เราไปยื่นเนี่ย เหมือนคนไม่ค่อยทราบ เพราะส่วนใหญ่ อย่างวันที่เราไป คิว 10.00 น. มีคนยื่น 5 คน (สองคนมีแฟนเป็นคนฝรั่งเศส ที่คุยกับ TLS มาก่อน แล้วเหมือนเค้าแนะนำให้มาคุยภาษาฝรั่งเศสกันเองต่อ คนที่สามคือเราเอง ส่วนอีกสองคนคือคนไทยเป็นแฟนกันที่เค้าอยากไปเที่ยวและไม่อยากเสีย 1180 บาท ให้กับ TLS) ส่วนตอนรอบ 11.00 น. มี 7 คน (เป็นนักเรียน ไปเรียนต่อ 2 คน ที่เหลือ มีแฟนเป็นคนฝรั่งเศสมาเป็นสปอนเซอร์ให้)

เรื่องการมีแฟนเป็นคนฝรั่งเศส ไม่ต้องหวังว่าเค้าจะช่วยอะไรเราได้ค่ะ ตอนนี้สถานทูตฝรั่งเศสไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ได้ขอวีซ่าเข้าไปในบริเวณออฟฟิศ เค้าให้เข้าได้เฉพาะคนที่มีชื่อตามใบนัด (สามารถโทรนัดผ่านทาง TLS ได้เลย) และคนที่ขอวีซ่าเท่านั้น อย่างตอนที่เราไปขอ แฟนเราไปด้วยก็เข้าไม่ได้ค่ะ เราให้ไปนั่งรอที่ร้านกาแฟข้างในแทน แต่ว่ายื่นเอกสารแป๊บเดียวเองนะคะ อย่างเราเข้าตอน 10 โมง ประมาณ 10.20 น. ก็เสร็จ ได้ใบรับให้ไปรับเล่มวันศุกร์ค่ะ

เมื่อเรายื่นกับสถานทูตแล้ว หากมีข้อสงสัยใด ๆ เราก็ต้องติดต่อสถานทูตค่ะ เพราะทาง TLS เค้าไม่ได้รับเรื่องของเรา (ถ้าเอกสารพร้อม เราว่าก็ไม่น่ามีปัญหานะ)

ส่วนใหญ่คนที่ไปสถานทูต คือคนที่อาจจะต้องมีการเรียกสัมภาษณ์มั้งค่ะ (อันนี้เดาเองล้วน ๆ) เพราะตอนเราไปยื่นขอรับเล่มคืนตอนวันศุกร์ เจ้าหน้าที่เค้าขอพาสปอร์ตเรา แล้วถามว่ามีนัดสัมภาษณ์กี่โมง พอเราบอกว่ามารับเล่ม เค้าก็ทำหน้าแปลกใจนิดหน่อย แต่ก็บอกให้รอสักครู่ หายเข้าห้องไปแล้วกลับมาพร้อมเอกสารของเรา ตอนไปรับเล่มเร็วมากค่ะ ไม่เกินห้านาทีก็เสร็จได้เล่มคืน (ไวและเร็วสุดในประวัติศาสตร์การทำวีซ่าของเรา)

ออฟไลน์ webdesign

 • Administrator
 • สุดยอดตำนาน
 • *****
 • กระทู้: 1920
  • http://www.thaitourtalk.com
  • อีเมล์
Re: วีซ่า ฝรั่งเศส Visa France
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 04:50:43 PM »

ออฟไลน์ webdesign

 • Administrator
 • สุดยอดตำนาน
 • *****
 • กระทู้: 1920
  • http://www.thaitourtalk.com
  • อีเมล์
Re: วีซ่า ฝรั่งเศส Visa France
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 04:52:52 PM »
1. จองวันนัดยื่นเอกสาร
จองแล้วเปลี่ยน 3 ครั้งค่ะ เพราะจะเดินทางวันที่ 2 เมษายน 2551 จนได้วันที่เร็วที่สุด คือ 19 มีนาคม 2551 นัดเวลา 9.15 น.  (ต้องเฝ้าหน้าจอบ่อยๆ นะคะ )

2. ยื่นเอกสาร 
เจ้าหน้าที่จะเช็คตารางนัดของเขาว่า เรานัดล่วงหน้ามาหรือเปล่า
เข้าไปยื่นเอกสาร
- พาสปอร์ต
- หนังสือรับรองการทำงาน
- สำเนาหลักฐานทางการเงิน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
- ทริปแพลน
- ใบจองตั๋วเครื่องบิน
- ใบจองโรงแรมของฝรั่งเศส
- เงินค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนนี้รวดเร็วมาก เจอรถติดที่สะพานตากสิน น้องสาวเลยนั่งมอเตอไซด์มาก่อน เรามาถึงปั๊มเชลล์ น้องสาวมารอบอกว่า ยื่นเรียบร้อยแล้ว และลืมถามว่า รับเล่มแทนกันได้หรือเปล่า และวันรับเล่มต้องนำอะไรมาบ้าง จนต้องวนรถกลับมาถามอีกรอบ ดั้นถาม รปภ. อีก ไม่กล้าเข้าข้างใน ซึ่งจริงๆ เข้าได้ เอาน่าอย่างน้อยก้อได้คำตอบว่า รับแทนกันได้ ไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ เอาใบเสร็จ+ใบนัดรับ+ตั๋วเครื่องบินตัวจริง +ประกัน มา

จนท. นัดวันรับเล่ม 25 มีนาคม 2551 เวลา 14.00 - 15.30 น.

3. วันรับเล่ม
เรามารับแทนน้องสาว ไปถึง 14.10 น. มีคนมายื่นตากแดดรอคิว แล้ว เกิน 15 คน เราเอารถไปจอดที่ปั๊มเชลล์ (เติมน้ำมันหรือล้างรถก้อได้ค่ะ)
มาถึงหน้าประตู พอเข้าไป แถวยาวมากเลย แถมเปิดให้รับเล่มช่องเดียว ใช้เวลานานมากเลย 15.50 น. ถึงจะได้รับเล่ม ยืนกันจนเมื่อยเลยค่ะ เห็นมีเครื่องกดบัตรคิว แต่ไม่ใช้ สงสัยจะเสีย

ทางสถานฑูตจะติดประกาศไว้ว่า ต้องนำ
- ตั๋วเครื่องบินตัวจริง
- ใบประกันสุขภาพ /เดินทาง

เอาล่ะสิ เราอ่านในเน็ทมา มีคนยืนยันว่า ใบจองตั๋วก้อได้ไม่ต้องออกตั๋ว ชักร้อนรน เลยฝากคนที่กำลังจะรับเล่มถาม เจ้าหน้าที่บอกว่า ต้องตั๋วเครื่องบินตัวจริงเท่านั้น คิดในใจ วันนี้กลับบ้านมือเปล่าแน่ๆ
สักพักเราเห็นคนอื่นขอแทรกคิวถามได้ เลยขอเขามั่ง หลังจากรอประมาณ ครึ่ง ชม. ได้คำตอบเหมือนเดิม
-ตั๋วเครื่องบินตัวจริงเท่านั้น
เราถามว่า ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ก้อออกตั๋วเก้อสิคะ
-ถ้าอยากรู้ผลให้โทรมาสอบถามก่อน
เราก้อตอบไปว่า โทรมาแล้ว แต่ไม่ติดเลย
-จนท.ก้อบอกว่า ดูคนสิเยอะมากจนไม่มีเวลารับโทรศัพท์ แป่ว... จนท. เลยบอกว่า ไหนๆ ก้อมาแล้วลองยื่นดูผลก่อนแล้วกัน ถ้าผ่านก้อไปเอาตั๋วเครื่องบินมาวันพรุ่งนี้

เมื่อถึงคิวเรา ยื่นเอกสารกับจนท. คนเดิมนั่นแหล่ะ เขาเดินไปหาพาสปอร์ตยื่นส่งคืนให้เรา พร้อมคืนใบเสร็จรับเงิน และก้อบอกว่า เรียบร้อยแล้ว กลับบ้านได้
เราก้องง... ทำไมตอนแรกถามบอกว่า ต้องใช้ตั๋วเครื่องบิน+ประกันฯ แต่พอตอนรับ ไม่เห็น ถามหาอะไรเลย
คิดในใจ ดีนะที่เราไม่กลับบ้านก่อน ไม่งั้นก้อเสียเวลาอีก 1 วัน ก้อเลยรีบแจ้น ออกมาเลยค่ะ กลัวจนท. จะนึกได้ว่า ไม่ได้ขอเอกสารเรา
(ตอนออกมาเลยถามคนที่ได้ก่อนเรา เขาบอกว่า จนท. จะสุ่มเช็ค ไม่ได้ขอทุกคน แต่ก้อต้องเตรียมมาให้พร้อม)

ได้วีซ่า มา 3 เดือนค่ะ Duration of Stay 30 Days

ออฟไลน์ webdesign

 • Administrator
 • สุดยอดตำนาน
 • *****
 • กระทู้: 1920
  • http://www.thaitourtalk.com
  • อีเมล์
Re: วีซ่า ฝรั่งเศส Visa France
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 05:32:47 PM »
เนื่องจาก  TLScontact  ได้รับมอบหมายจาก สถานฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและบริการ ในการร้องขอวีซ่า ซึ่งในขณะนี้คุณสามารถดำเนินการนัดหมายเพื่อดำเนินการสมัครวีซ่า หรือรับทราบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการสมัครวีซ่าได้ที่เวบไซต์นี้
https://www.tlscontact.com/th2fr/login.php
 
ขั้นตอนของ TLScontact

ขั้นตอนที่ 1 ~ ลงทะเบียนที่ https://www.tlscontact.com/th2fr

เพื่อเริ่มขั้นตอนการสมัครวีซ่า ท่านควร ลงทะเบียน ที่เวบไซต์ TLScontact ก่อน เพียงแค่ใช้อีเมลและเวลาไม่นานในการสร้างบัญชีในที่ TLScontact
ขั้นตอนที่ 2 ~ เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า

หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียน ท่านจะได้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าที่ท่าน... แล้วท่านจะได้รับรายการของเอกสารที่จำเป็นสำหรับประกอบการยื่นขอวีซ่าตามประเภทของวีซ่าที่ท่าน...
ขั้นตอนที่ 3 ~ ทำการนัดหมายออนไลน์และพิมพ์ใบนัด

จากนั้นท่านเพียงเลือกวันและเวลาที่ท่านสะดวกจะมายื่นเอกสารที่ศูนย์ของ TLScontact อย่าลืมพิมพ์ใบนัดของท่านและนำมาด้วย หากท่านไม่มาตรงตามนัด ข้อมูลส่วนตัวของท่านทั้งหมดจะถูกลบไปในวันเดียวกัน ท่านต้องทำการลงทะเบียนและทำนัดใหม่
ขั้นตอนที่ 4 ~ มาที่ศูนย์ของTLScontact

ให้่ท่านนำใบนัด ใบคำร้องขอวีซ่า หนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า มาที่ศูนย์ของ TLScontact ตามเวลานัดของท่าน กรุณามาตรงตามเวลานัดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน
หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านดำเนินการติดต่อที่TLScontact ท่านสามารถให้บุคคลอื่นดำเนินการยื่นเอกสารการขอวีซ่าแทนท่านได้้
ศูนย์ TLScontact
กรุงเทพ : 12/1 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120
ขั้นตอนที่ 5 ~ ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าและการบริการชำระที่ศูนย์ของเรา
ขั้นตอนที่ 6 ~ ดำเนินการยื่นเอกสารการขอวีซ่า

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบเอกสารของท่านและถามคำถามซึ่งเกี่ยวกับการขอวีซ่าโดย สถานฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเป็นผู้กำหนด หลังจากนั้นเอกสารของท่านจะถูกส่งไปยังแผนกวีซ่า
Step 7 ~ การติดตามเอกสารการยื่นขอวีซ่า

ท่านสามารถติดตามเอกสารการยื่นขอวีซ่าของท่านได้ตลอดเวลาว่าอยู่ในขั้นตอนใด โดยท่านสามารถตรวจสอบบัญชีส่วนตัวของท่านได้ในเวบไซต์ของTLScontact
Step 8 ~ การรับหนังสือเดินทาง

ท่านจะได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือเพื่อให้มารับหนังสือเดินทางที่ศูนย์ของ TLScontact โดยท่านต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ และใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่ามาด้วย
ถ้าท่าน...ใบกำกับภาษี กรุณานำใบเสร็จมาแสดงในวันที่มารับหนังสือเดินทางด้วย
หากท่านไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยเตรียมเอกสารดังนี้
บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ยื่น
ใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่า
หนังสือมอบอำนาจ
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับแทนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

Chom-pu

 • บุคคลทั่วไป
Re: วีซ่า ฝรั่งเศส Visa France
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2011, 03:42:38 PM »
รบกวนถามเรื่องยื่นวีซ่านะค่ะ จะไปช่วง 19-28 กย.ค่ะ ต้องทำเรื่องจองโรงแรมกี่วันค่ะ ถ้าไป10 วันแต่จองโรงแรมไว้5 วันแรกแล้วบอกกับสถานทูตว่าจะไปเป็นแบบแบคแพ็คค่ะจะได้ปะค่ะแล้วday trip เราควรเขียนยังไงดีค่ะ
ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ