ผู้เขียน หัวข้อ: เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศเบลเยี่ยม  (อ่าน 9083 ครั้ง)

ออฟไลน์ webdesign

 • Administrator
 • สุดยอดตำนาน
 • *****
 • กระทู้: 1920
  • http://www.thaitourtalk.com
  • อีเมล์
1. หนังสือเดินทางซึ่งมีอายุใช้งานอย่างน้อย 90 วันหลังจากที่วีซ่าที่ขอไว้จะหมดอายุ และหนังสือ
เดินทางฉบับเก่า(ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. หลักฐานเรื่องที่พัก (ใบจองโรงแรม ฯลฯ)
6. หลักฐานการทำงาน

    - หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุวันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง
    - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
    - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็นนักดรียน/นักศึกษา6.

หลักฐานด้านการเงิน
7. หลักฐานการเดินทางไปและกลับ (ใบจองเที่ยวบิน) การขอวีซ่าไม่ต้องแสดงตั๋วเครื่องบิน
8. หลักฐานการทำประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง มูลค่าประกันอย่างต่ำ
30,000 ยูโรหรือ 1,500,00 มีอายุใช้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น
9. สำหรับผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ
และสูติบัตร (พร้อมสำเนา)
10. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศเบลเยี่ยม (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

** หมายเหตุ ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน
ระยะเวลาในการดำเนินการอนุมัติวีซ่า 3 วัน - 1 เดือน

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย
ชั้น 17 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-6795454 โทรสาร : 02-6795467
เว็บไซต์ : http://www.diplomatie.be/bangkok
อีเมล์ : bangkok@diplobel.fed.be,bangkok.visa@diplobel.org
วัน-เวลาทำงานแผนกวีซ่า วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.15 – 11.30 น.
วันหยุดสถานทูตเบลเยี่ยม ปี 2554 แผนกวีซ่าประเทศเบลเยี่ยมนอกเหนือจาก วันเสาร์และวันอาทิตย์ - วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์    - วันพุธที่ 06 เมษายน
- วันพุธที่ 13 เมษายน    - วันพฤหัสที่ 14 เมษายน
- วันศุกร์ที่ 15 เมษายน    - วันจันทร์ืที่ 25 เมษายน
- วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม    - วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม
- วันพฤหัสที่ 02 มิถุนายน    - วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน
- วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม    - วันพฤหัสที่ 21 กรกฎาคม
- วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม    - วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม
- วันอังคารที่ 01 พฤศจิกายน    - วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน
- วันจันทร์ที่ 05 ธันวาคม    - วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม

ออฟไลน์ webdesign

 • Administrator
 • สุดยอดตำนาน
 • *****
 • กระทู้: 1920
  • http://www.thaitourtalk.com
  • อีเมล์
Address

Sathorn City Tower - 17th floor
175 South Sathorn Road
Tungmahamek - Bangkok 10120
Tel. : (66) (0) 2 679 54 54
Fax :  (66) (0) 2 679 54 67 - 2 679.54.65
E-mail : bangkok@diplobel.fed.be

Outside working hours and in case of emergency only :
Mobile : 66 (0) 81 833 99 87General opening hours

Monday to Friday : 08:00 to 12:00 and 13:00 to 16:00

Consular and visa services

Monday to Friday (no appointment) : 08:00 to 11:30
Monday to Thursday (with appointment) : 13:00 to 16:00
Friday afternoon : closed to public

ออฟไลน์ webdesign

 • Administrator
 • สุดยอดตำนาน
 • *****
 • กระทู้: 1920
  • http://www.thaitourtalk.com
  • อีเมล์
BELGIUM EMBASSY
175 SATHORN CITY TOWER 17TH FL.,,
SOUTH SATHORN RD., BANGKOK 10120
TEL:0 2679 5454
TELEX:82330 BDOOT TH
เวลายื่น-รับวีซ่า 08:30-12:00 น.
***เริ่ม 13 ตุลาคม47 ผู้เดินทางต้องยื่นเรื่องด้วยตัวเองเท่านั้นทั้งแบบธุรกิจและทัวร์ริสต์***
***เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
 
เอกสารยื่น VISA BELGIUM
Business
1. จดหมายรับรองการทำงาน
2. จดหมายเชิญแฟ็กซ์จากบริษัทที่เบลเยียมเข้ามาที่สถานฑูตเบลเยี่ยมที่กรุงเทพฯ
หมายเลขแฟ็กซ์0 2679 5465
3. สำเนา statment บริษัทย้อนหลัง 3 เดือน
4. ใบ Medical Insurance วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท
*ไม่รับประกันของบริษัท ACE INSURANCE/11MAY05
5. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือขาว
6. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า+พาสปอร์ตเก่าถ้ามี
7. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน และเซ็นชื่อ 1 ชุด
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1750 บาท อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งขึ้นอยู่กับทางสถานฑูตจะกำหนด
9. ใช้เวลาทำการ 5 วัน
10. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 
TOURIST
1. จดหมายรับรองการทำงาน
2.ใบจองโรงแรม
3. สำเนาบัญชีเงินฝากของผู้เดินทางย้อนหลัง 3 เดือน
4. ใบmedical Insurance วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท
*ไม่รับประกันของบริษัท ACE INSURANCE/11MAY05
5. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือขาว
6. .พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 พร้อมพาสปอร์ตเก่า(ถ้ามี)
7. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน และเซ็นชื่อ 1 ชุด
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1750 บาท อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งขึ้นอยู่กับทางสถานฑูตจะกำหนด
9. ใช้เวลาทำการ 5 วัน
10. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 
 
ผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตของประเทศต่อไปไม่ต้องทำวีซ่าวีซ่าได้ อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
1. Canada
2. Singapore